Pravila privatnosti

Uvodne napomene

Vlasnik stranice: Udruženje građana ”Iris” Živinice (UG Iris Živinice)

Domena: craft-time.promo

Ovim Pravilima privatnosti reguliše se način na koji Udruženje građana ”Iris” Živinice, ID broj: 4210454890000, sa sjedištem u ulici Prvog marta 13 Živinice, obrađuje i čuva lične podatke korisnika svojih usluga.

Opredijeljeni smo na čuvanje i zaštitu Vaših ličnih podataka i poštivanje svih standarda i pravila u vezi s s tim, a naročito:

1. Zakona o zaštiti ličnih podataka

2. Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Pravila privatnosti odnose se samo na one aktivnosti i usluge koje mi nudimo, kao i na sve povezane aktivnosti sa našim uslugama poput anketa, aktivnosti na društvenim mrežama, promocijama i drugim marketinškim aktivnostima.

Koje podatke prikupljamo i za koju svrhu?

Prikupljamo samo one Vaše lične podatke koji su nam neophodni radi uspostavljanja poslovnog odnosa i kvalitetnog pružanja usluga, i to:

  • Kontakt podaci kao što je: grad, e-mail adresa, ime i prezime, broj telefona;

  • Podaci koji su potrebni u statističke svrhe, s ciljem unaprijeđenja iskustva korištenja usluge u pogledu njene funkcionalnosti i sigurnosti:

  • IP adresa

  • Informacije o uređaju

  • Lokaciju grada ili države

  • Poštanski broj

Pravni osnov za prikupljanje podataka

Pravni osnov za prikupljanje podataka sadržan je u čl. 6. tač. a) i b) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

Sigurnost i čuvanje podataka

Prilikom obrade Vaših podataka, poduzimamo sve mjere da njihova obrada bude na visokom sigurnosnom nivou.

Čuvanje Vaših podataka zavisi od načina kako su prikupljeni. Podaci prikupljeni s ciljem korištenja naše usluge čuvat će se onoliko dugo koliko ste korisnik usluge. Prestankom korištenje usluge Vaši podaci bit će obrisani i neće se više koristiti u bilo koje svrhe.

Dijeljenje podataka sa trećim stranama

Vaše podatke koje smo prikupili u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa i unaprijeđenja usluge niti pod kojim uslovima nećemo dijeliti sa trećim osobama, osim kada to zahtijevaju nadležna državna tijela kao što su: sudovi, porezni organi, policijski organi ili druge agencije nadležne za provođenje zakona u BiH.

Vaša prava

Vi kao korisnik naših usluga, u slučaju postojanja bilo kakve sumnje na nezakonito obradu ličnih podataka imate pravo podnošenja prigovora na email: info@craft-time.promo

Kolačići

Na našoj web stranici craft-time.promo, postavljeni su privremeni kolačić kako bismo utvrdili prihvaća li Vaš preglednik kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i briše se kada ugasite preglednik.

Kada se prijavite, postavit ćemo nekoliko kolačića kako bismo sačuvali Vaše podatke o prijavi i vaše postavke zaslona. Kolačići prijave traju dva dana, a kolačići postavki zaslona traju godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, vaša prijava će trajati dvije sedmice. Ako se odjavite s računa, kolačići prijave bit će uklonjeni.

Kontakt forme

Ova stranica koristi sljedeće kontakt obrasce:

– forma za prijavu izlagača

– forma za kontakt sa administracijom stranice

Putem ovih kontakt formi stranica prikuplja podatke koje koristi isključivo za komunikaciju sa korisnicima usluge, te kreiranje podstranice izlagača.

Izlagači

Izlagači na web stranicu craft-time.promo dostavljaju fotografije svojih ručno rađenih proizvoda isključivo za prezentaciju na pomenutoj web stranici. Web stranica craft-time.promo nije web shop i na njoj se ne vrši prodaja artikala niti su u tu svrhu istaknute cijene.

Web stranica usmjerava posjetioca na kontakt podatke izlagača i tu prestaje njena odgovornost za dalje dogovore između izlagača i posjetioca.

Web stranica kao i njen vlasnik ne odgovaraju za pravnu registraciju izlagača niti su joj poznati takvi podaci.

Web stranica kao i njen vlasnik ne odgovaraju za kvalitet i vjerodostojnost izloženih proizvoda, kupoprodajni odnos između izlagača i posjetioca stranice niti za dostavljanje artikla.

Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakva pitanja to možete učiniti na e-mail: info@craft-time.promo

Izmjene Politike

Ova Pravila privatnosti mogu doživjeti izmjene o čemu će korisnici biti blagovremeno i adekvatno obaviješteni.

Primjenjuju se od 15.3.2024.godine