Impressum

Udruženje građana ”Iris” Živinice

UG Iris je nevladina organizacija registrirana kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

ID broj: 4210454890000

Adresa: Prvog marta 13, Živinice

E-mail: info@craft-time.promo